Expertise

Ondernemingsrecht

De ondernemingsrechtspecialist richt zich op alle gebieden binnen het ondernemingsrecht, die voor de MKB en grotere ondernemingen van belang zijn, bijvoorbeeld:

 • het aangaan of opsplitsen van een VOF, openbare maatschap, (flexibele) besloten vennootschap, naamloze vennootschap
 • samenwerkingsovereenkomsten van joint venture, aandeelhoudersovereenkomsten
 • fusies en overnames (aandelentransactie, juridische fusie)
 • begeleiding bij management by-ins en outs
 • conflicten of overdracht in de (familie)vennootschap
 • medezeggenschaprecht (OR, cliëntenraad): advies en procederen/Ondernemingskamer
 • conflicten van de onderneming met de bank
 • conflicten van de onderneming met pensioenfondsen
 • verblijfsvergunning voor kennismigranten / IND-procedure
 • conflicten met faillissementscurator / bestuurdersaansprakelijkheid
 • arbitrages, inclusief arbitersaansprakelijkheid

 

Arbeidsrecht

Elke onderneming met werknemers heeft of krijgt te maken met arbeidsrecht. Met betrekking tot arbeidsrecht bieden wij u op de volgende gebieden jur advies en ondersteuning

Arbeidsovereenkomsten (bepaalde/onbepaalde tijd) en personeelshandboeken

 • cao-recht, waaronder bedrijfs-cao
 • rechtspositie en geschillen rond de statutair directeur, wel/geen aandeelhouder
 • arbeidsrechtelijke due diligence, met name bij overnames (“het sociaal passief”)
 • harmonisatie arbeidsvoorwaarden (na overname fusie)
 • non-concurrentiebeding: opstelling en handhaving
 • ondernemingsraad (instelling en eventuele conflicten)
 • ontslagrecht, individueel en collectief
 • beëindigingsvergoeding wettelijk en contractueel
 • Poortwachter en het WIA/WGA/IVA-traject
 • beëindiging pensioenfondsaansluiting / Wet Kaderregeling
 • bedrijfsongevallen (van werknemers)
 • verhaalsprocedures/dwangbevel door Zorginstituut van bestuursrechtelijke premies